सौजन्य... श्री देवी भगवती ग्रामविकास मंडळ, मुणगे, ता. देवगड, जि. सिंधुदूर्ग, माहाराष्ट्र - 416630

Devgad Alphonso Sellers  - देवदड हापूस आंबा विक्रेते

देवदड हापूस आंबा विक्रेते - मुणगे

अम्रुततुल्य देवगड हापूस आंबा हे आमच्या गावाचे खास वैशिष्ठ आहे.

ग्राहकांच्या सोईसाठी बागायतकारांची माहिती खालिलप्रमाणेDisclaimer

हरी दिनकर परुळेकर

निलेश महादेव गुरव

संजय भास्कर परुळेकर

         
हरी दिनकर परुळेकर
विक्रेत्याचे नाव फोन नंबर विक्रेत्याचा पत्ता बॅंक खाते
हरी दिनकर परुळेकर मोबाईल: 9421264710

लॅंडलाईन: 02364-246029

क्रुपया मोबाईल न लागल्यास लॅंडलाईने संपर्क करावा

मुणगे,

ता. देवगड,

जि. सिंधुदूर्ग,

माहाराष्ट्र - 416630

बॅंक ऑफ इंडिया

आचरा शाखा

खाते नं.: 147210110000200

आय.एफ,एस.सी.: BKID000142

Top

निलेश महादेव गुरव
विक्रेत्याचे नाव फोन नंबर विक्रेत्याचा पत्ता बॅंक खाते
निलेश महादेव गुरव मोबाईल: 9969138140

लॅंडलाईन: 02364-246055

क्रुपया मोबाईल न लागल्यास लॅंडलाईने संपर्क करावा

मुणगे,

ता. देवगड,

जि. सिंधुदूर्ग,

माहाराष्ट्र - 416630

बॅंक ऑफ महाराष्ट्र

आचरा शाखा

खाते नं.: 20170818920

आय.एफ,एस.सी.: MAHB0000710

 

Top

संजय भास्कर परुळेकर
विक्रेत्याचे नाव फोन नंबर विक्रेत्याचा पत्ता बॅंक खाते
संजय भास्कर परुळेकर मोबाईल: 9421627625

लॅंडलाईन: 02364-246028

क्रुपया मोबाईल न लागल्यास लॅंडलाईने संपर्क करावा

मुणगे,

ता. देवगड,

जि. सिंधुदूर्ग,

माहाराष्ट्र - 416630

बॅंक ऑफ इंडिया

आचरा शाखा

खाते नं.: 147210110000074

आय.एफ,एस.सी.: BKID000142

Top